TOYOTA 4WD DANMARK

TRIAL REGLEMENT 2014

Trial løb = behændighedskørsel med 4 hjulstrukket bil i kuperet terræn.

ORIGINAL  
STANDARD  
MODIFICERET  
PRO-MODIFICERET  
PROTO  
LANG  
KORT UDEN SPÆR  

KORT MED SPÆR

 

 

Reglerne, der vil gælde ved teknisk kontrol kan fås ved at kontakte en person fra løbsledelsen.

Hver afdeling starter med teknisk kontrol, hvor bilen bliver grundigt gennemgået for at se om den lever op til kravene. Og der tages stilling til om bilen kan stille op i den tilmeldte klasse eller om den evt. skal rykke en klasse op. Såfremt der bliver fundet "fejl og mangler" ved bilen, vil de blive noteret i den tildelte vognbog. Fejlen skal være udbedret før start i næste afdeling, dvs. fejl fundet under 1-2 afd. skal være rettet inden start i 3-4 afd. (osv.)

Teknisk kontrol kan, hvis sikkerheden på bilen ikke er i orden, nægtes starttilladelse. Styrthjelm-seler og mindst 2 kg ildslukker er et krav i alle klasser og skal medbringes på banen.

Hver afdeling består af op til 7 baner der alle gennemkøres 2 gange. Efter hver gennemkørsel, som foregår i vilkårlig rækkefølge, (der kan gives start rækkefølge) skal pointsedlen afleveres ved informationen, hvor der føres en pointtavle over alle deltagere, der er således mulighed for at se stillingen løbende hele dagen. Slutresultatet vil foreligge hurtig når alle pointsedler er afleveret. ’

Tilmelder man i flere klasser med samme bil, skal man gennemføre første runde i de klasser man har stillet op i, før man kan få udleveret sedlen til anden omgang

Alle klasser skal gennemkøre banerne, 2 gange. Der vil være opsat pile - pilene viser hvilken vej hver klasse skal køre.

Det er tilladt for 2 kørere at deltage med samme køretøj i samme konkurrence, og hvis de tekniske og sikkerhedsmæssige krav er opfyldt, kan de også deltage i forskellige klasser. En chauffør kan ikke være passager / co-driver til en anden chauffør i samme konkurrence. Passager / co-driver er også kun tilladt at deltage i et køretøj i den samme konkurrence.

 

Baner:
en bane kan bestå af 3 til 7 porte inkl. Start- og slutporten, en port skal være min. 3,5 meter bred og alle porte markeres med farvede pile til de forskellige klasser på portmarkeringen/pinden i førens side. Start- samt slutport markeres tydeligt. Banen kan udføres med ekstra minebånds afskærmning.

 

Farveinddeling:
Original = Blå
Standard = Hvid
Modificeret = Gul
Pro-Modificeret = Gul
Proto = Rød
Kort uden spær = Blå
Kort med spær = Lyserød


Afvikling samt tidsbegrænsning på banen:
Banerne køres i startrækkefølgen i første gennemkørsel, efter første gennemkørsel, på alle baner, kan 2 omgang dog køres i vilkårlig rækkefølge.
Man kører portene i den rigtige rækkefølge for ens klasse, som det nu fremgår på den pågældende bane. Portene passeres med forakselen først, og med port markeringen i bilens venstre side. Det er ikke tilladt at bryde linjen imellem de 2 pinde efter porten er gennemkørt (en gennemkørt port betegnes som en mur), i det tilfælde betegnes porten som brudt!

Banen køres med en tidsbegrænsning, 5 min pr. bane
Tiden startes når bilen passere startporten, og stoppes først når bilen er helt ude af slutporten. Det er tilladt at bruge de andre klassers porte under kørselen, samt krydse sit eget spor.

 

Undervejs bedømmes bilen på denne måde:

Bak = 3 strafpoint
Et bak defineres som når bilen kører eller ruller baglæns 10cm eller mere, eller når hjulene rotere baglæns. Hvis bilen bakker og stopper, for derefter at fortsætte baglæns, betegnes dette som 1 bak, ekstra bak beregnes først fra det tidspunkt bilen har haft en fremadgående bevægelse.

Berøring = 5 strafpoint
En berøring defineres som at bilen eller personerne i bilen rører pindende eller minebånd på banen (gælder ikke ved indirekte berøring, som følge af sand-/stenskred eller lign. udefra kommende påvirkning)

Nedkøring af port = 25 strafpoint
Bedømmes når pinden rører jorden med minimum 2 punkter, er overkørt med 1 eller flere hjul, hjulene er kørt på hver sin side af pinden, eller pinden er brækket.

Ikke passeret port/fejlkørt bane = 50 strafpoint
For hver af ens egne porte der ikke er passeret (inkl. Start og slut)

Ikke mødt til start = 500 strafpoint
En bil der ikke møder op til start på en bane idømmes 500 strafpoint på banen.

Afbrudt bane = se ikke passeret/fejlkørt bane!
Definition på afbrudt bane

 1. Hvis føren starter banen før der er givet start tilladelse.
 2. Påbegynder banen uden at hjelm, seler er spændt samt dørnet/døre er lukket.
 3. Føren giver tegn til at han giver op på banen.
 4. Banen kan ikke fuldføres uden hjælp fra andre.
 5. Hele bilen ikke har passeret slutporten.
 6. Hele bilen er på ydersiden af evt. afmærkning
 7. Startportens linje brydes efter startporten er forladt.
 8. Fører eller co-driver løsner personligt sikkerhedsudstyr.
 9. Evt. afmærkningsbånd sprænges.
 10. Fører eller co-driver berører evt. afmærkningsbånd med hænder eller lign.
 11. Banens max. tid overskrides.
 12. Bilen bryder eller berører linjen imellem de 2 pinde i en allerede gennemkørt port
 13. Eller hvis man kører sine porte i forkert rækkefølge.

Resultatet af afdelingen afgøres ud fra det totale antal strafpoint på alle baner.

Evt. protester og lign.
Enhver protest gældende for ens egen klasse, skal være indleveret senest 30 min. før start.

 

Opdateret 02/2014